Icon
Slider

Проект "Промоция и развитие на ММК (H) А - Младежка мобилизация - културно наследство и атлетична валоризация" с акроним "ПРОМО ММЦ (Н) А" се изпълнява в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Този проект подкрепя сътрудничеството между партньори от Гърция и България с твърдото убеждение, че увеличаването на туристическите потоци между ТБ може да бъде постигнато чрез защита и насърчаване на културното наследство и пряко ангажиране с гражданите на двете страни. Спортните дейности и историята на спорта са част от нематериалното наследство и символ на културното многообразие на двете общества и този елемент може да даде различна динамика в двете страни, както и добавена стойност в областта на туризма. Това ще се постигне чрез добре разработени съвместни действия, като се осигурят партньори и други, ангажирани с разработването на политики.

Участието на политиците в образователните и промоционални събития има за цел да сподели добри практики и съществуващ опит сред всички партньори, за разработването на общи методологически инструменти, които подобряват елементите на културата и атлетиката и предлага нови подходи и реформи в съответните области. Дейностите по повишаване на осведомеността ще се изпълняват балансирано във всяка партньорска област. Резултатите, включително подобряването на инфраструктурата на спортните съоръжения, фокусирането върху устойчивото насърчаване на спорта, организирането на образователни обиколки от училищата в региона на България, предлагащи разнообразни дейности образователни и информационни, доброволчески дейности, образователни материали и цифровизация на история на кошницата.

Проектът обхваща и проектирането на платформа, която ще включва обобщение на историята на спорта, допринасяйки за популяризирането на подхода за устойчив културен туризъм в района, увеличавайки очаквания брой посещения на поддържани обекти на културното наследство и атракции. Бенефициенти по проекта ще бъдат местни, регионални и национални органи, неправителствени организации и организации на гражданското общество, граждани, специалисти, работещи в областта на спорта и образованието, организации за подкрепа на бизнеса, университети, хора с увреждания и др.

Този проект е продължение, следващата стъпка, на спечелилия награда проект YMC (H) A (ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013), и по този начин той отговаря на най-високия критерий за зрялост. Проектът подкрепя сътрудничеството между две страни със силно убеждение, че увеличаването на туристическите потоци между ТБ може да бъде постигнато чрез съвместни действия, пряко свързани с гражданите на двете страни. Това означава, че общата помощ не може да бъде задоволително проследена само в рамките на една държава-членка и че сътрудничеството подобрява качеството на резултатите в сравнение с възможните постижения на бенефициента, който работи самостоятелно.

Image
app_store_icon-1.png

Yoyng Men’s Christian Association (YMCA)– Thessaloniki

Image

Municipality Of Kordelio-Evosmos

Image

Faculty of Public Health, Health Care and Sports, South-West University “Neofit Rilski”

Image

Municipality of Razlog

Image

Гърция-България 2014-2020

Αποτέλεσμα εικόνας για Greece-Bulgaria 2014-2020 logo

Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020" е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на участващите в нея държави. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е отговорност единствено на ВП и не може по никакъв начин да отразява възгледите на Европейския съюз, страните-участнички, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

download.png

общуване

N. Немски площад 1 - HANTH пощенски код 54621, Солун

Гърция

(+30) 2316 001 000

(+30) 2310 264 502

  info@promo-ymcha.eu

 www.promo-ymcha.eu

Регистрирайте се за бюлетина

Регистрирайте се, за да получавате имейли от последните актуализации.