Очаквани ползи

 

 

Основните резултати от проекта, които ще бъдат постигнати, са:

  1. Разработване на наръчник за добри практики за популяризиране на спортното и културното наследство
  2. Разработване на уеб сайт на проекта – профили в социалните мрежи и мобилни приложения
  3. Модернизиране на Музея на баскетбола в Солун, Гърция и спортните съоръжения на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България
  4. Подобряване на открити спортни обекти в Солун
  5. Младежки трансграничен обмен - образователни визити
  6. Разработване на иновативна образователна програма за училищата
  7. Интерактивни игри, използващи устройства за наблюдение на движението
  8. Проектиране на платформа за електронно обучение
  9. Организиране на баскетболен турнир
  10. Дигитализация на атлетичното наследство

Ще бъдат подобрени и модернизирани Музеят на баскетбола на „Младежката християнска асоциация“ в Солун, Гърция (водещ партньор по проекта), спортните съоръжения на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България и на община Евосмос, Гърция. Очакваното увеличаване на броя на посещенията ще се осъществи с помощта на специфични дейности за повишаване на осведомеността, които ще се изпълняват балансирано от всеки партньор. Така, туристическият поток в трансграничния регион ще се увеличава всяка година, благодарение на реновираните съоръжения на партньорите. Освен това, този проект ще допринесе за изпълнението на специфична цел за създаването на интегрирани туристически дестинации.

И накрая, проектът е в съответствие с хоризонталната политика на програмата, която включва:

а) устойчивото развитие чрез увеличаване на туристическия поток,

б) равни възможности и недискриминация, и

в) равенство между мъжете и жените чрез насърчаване на участието на двата пола.

общуване

N. Немски площад 1 - HANTH пощенски код 54621, Солун

Гърция

(+30) 2316 001 000

(+30) 2310 264 502

  info@promo-ymcha.eu

 www.promo-ymcha.eu

Регистрирайте се за бюлетина

Регистрирайте се, за да получавате имейли от последните актуализации.