Очаквани резултати

 

 

 

Този проект представлява важно усилие за опазването и подобряването на културното наследство в трансграничния регион, с цел удължаване на туристическия сезон през годината, повишаване на културната осведоменост и насърчаване сътрудничеството в трансграничния регион Гърция - България. По-конкретно, резултатите от изпълнението му са:

  1. Съхраняване, насърчаване и развитие на спорта и спортните образователни програми, с цел да привлекат младите хора, да осигурят ценна информация за училищата и международните посетители.

2.Установяването на културните ценности като образователна институция, в съответствие с международните стандарти

3.Увеличаване броя на посетителите (ученици, спортисти, туристически потоци).

  1. Предаване на ценности: солидарност, разнообразие, приобщаване и културно съзнание.
  2. Увеличаване броя на младите хора и учителите, използващи нововъзникващите услуги, които са напълно достъпни в интернет, повишаване на международната видимост
  3. Разработване на образователни приложения, които ще повишат културната осведоменост, особено тази, свързана с традиционните игри. 
  4. Осигуряване на достъп до културното наследство за хората със специални нужди.
  5. Подкрепа и създаване на нови работни места в културния сектор и в областта на новите технологии (като археолог – музеолог, преподавател - специалист в разработването на учебни програми, доктор по спортна психология (с опит в разработването на учебни програми).

Резултатите от проекта са изцяло съобразени с показателите за изпълнението на целите на програмата, като идеята е да се повиши привлекателността на културните ценности за местните и чуждестранните посетители и да се увеличи туристическият поток в трансграничния регион.

общуване

N. Немски площад 1 - HANTH пощенски код 54621, Солун

Гърция

(+30) 2316 001 000

(+30) 2310 264 502

  info@promo-ymcha.eu

 www.promo-ymcha.eu

Регистрирайте се за бюлетина

Регистрирайте се, за да получавате имейли от последните актуализации.