Αναμενόμενα Οφέλη

 

 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου που θα παραδοθεί είναι: 

  1. Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για την αειφόρο προώθηση της αθλητικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
  2. Έργο ανάπτυξης ιστότοπου - μέσα κοινωνικής δικτύωσης – εφαρμογή κινητών
  3. Μικρές βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις αποκατάστασης και προστασίας του Μουσείου Μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο του Blagoevgra
  4. Τροποποίηση ανοιχτών αθλητικών χώρων στην Θεσσαλονίκη
  5. Διασυνοριακές αλλαγές νέων / Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  6. Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα σχολεία
  7. Διαδραστικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν συσκευές ανίχνευσης κίνησης
  8. Σχεδιασμός εργαλείου πλατφόρμας εκμάθησης e-learning
  9. Διοργάνωση Τουρνουά Μπάσκετ
  10. Ψηφιοποίηση της αθλητικής κληρονομιάς

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι στενά συνδεδεμένα με τους δείκτες ειδικού στόχου 4, καθώς το σχέδιο σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και αξιοθέατα και τον αριθμό των πολιτιστικών αγαθών που αποκαταστάθηκαν. Τα αποκατασταθέντα πολιτιστικά αγαθά που αναφέρονται στο Μουσείο Μπάσκετ αφορούσαν τη βελτίωση του LB, τις εγκαταστάσεις στο Στάδιο Ευόσμου και τις εγκαταστάσεις στον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων της SWU. Η αύξηση στον αναμενόμενο αριθμό επισκέψεων θα επιτευχθεί με  συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που θα εφαρμοστούν ισορροπημένες από την πλευρά του κάθε εταίρου. Επομένως, κάθε χρόνο η ροή τουριστών θα αυξάνεται στις PBs. εγκαταστάσεις.  Επιπλέον, αυτό το έργο πληρεί τον ειδικό στόχο που είναι η ενσωμάτωση των τουριστικών προορισμών. 

Τέλος, το έργο, θα ικανοποιήσει τα οριζόντια θέματα του προγράμματος, όπως: 

α)  την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της αύξησης των τουριστικών ροών 

β) των ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης και 

γ) ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής και των δύο φύλων. 

Επικοινωνία

Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621 , Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

(+30) 2316 001 000

(+30) 2310 264 502

  info@promo-ymcha.eu

 www.promo-ymcha.eu

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.