Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 


Το έργο αυτό αποτελεί σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή παρέμβασης, προκειμένου να επεκταθεί η τουριστική περίοδος καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους και να αυξηθεί η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας –Βουλγαρίας. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του είναι:

  1. Διατήρηση, προώθηση και ανάπτυξη αθλημάτων και αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα τους στους νέους προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για τα σχολεία και τους διεθνείς επισκέπτες
  2. Η καθιέρωση των πολιτιστικών αγαθών ως εκπαιδευτικού ιδρύματος και δια βίου μάθησης με βάση τα διεθνή πρότυπα
  3. Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών (φοιτητές, αθλητές, τουριστικές ροές)
  4. Η μεταφορά αξιών αλληλεγγύης, ποικιλομορφίας, συμμετοχής και πολιτιστικής συνείδησης
  5. Η αύξηση της ποσότητας των νέων και των εκπαιδευτικών στην χρησιμοποίηση των αναδυόμενων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, αυξάνοντας την διεθνή προβολή
  6. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα ενισχύσουν την πολιτιστική ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα σε σχέση με τα παραδοσιακά παιχνίδια
  7. Να γίνει προσβάσιμη η πολιτισμική κληρονομιά σε άτομα με ειδικές ανάγκες
  8. Υποστήριξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα των νέων τεχνολογιών (όπως Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος) ακαδημαϊκός - εκπαιδυτής (ειδικευμένος στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων), Δρ Αθλητικής Ψυχολογίας (με εμπειρία στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων) Τα αποτελέσματα του σχεδίου ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους δείκτες αποτελεσμάτων του προγράμματος, καθώς αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών αγαθών για τους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή παρέμβασης.

Επικοινωνία

Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621 , Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

(+30) 2316 001 000

(+30) 2310 264 502

  info@promo-ymcha.eu

 www.promo-ymcha.eu

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.