Πακέτα Εργασίας

 

 

 

PROMO YMC(H)A αντικατοπτρίζει την από κοινού καθορισμένη ανάγκη διατήρησης, προστασίας και προώθησης αθλητικών και αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, οι εταίροι αντιμετωπίζουν την πρόκληση να προσφέρουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και την ανάγκη ενσωμάτωσης της προστασίας και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής. Η διάρθρωση του έργου περιλαμβάνει 6 βήματα / ενέργειες. Η δομή σχεδιάζεται κατά τρόπο που να καλύπτει όλους τους μεμονωμένους στόχους και να παράγει συγκεκριμένα και ποσοτικά προσδιορίσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τα παραδοτέα.


Τα 6 βήματα / ενέργειες είναι:

Το WP1 "Διαχείριση και Συντονισμός" περιλαμβάνει τις δραστηριότητες προετοιμασίας που πρέπει να δημιουργηθούν πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου προκειμένου να καθοριστούν και να εφαρμοστούν οι διαδικασίες οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και διασφάλισης ποιότητας που όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να εφαρμόσουν σε συντονισμό με τον κύριο δικαιούχο . Θα καθορίσει επίσης τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοοικονομική παρακολούθηση, τη σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων και τις συνεδριάσεις των σχεδίων, στην οποία όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να συνεργάζονται.


Το WP2 "Επικοινωνία και διάδοση έργου" περιλαμβάνει διοργάνωση συνεδρίων (LB & PB2), τοπικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται από κάθε δικαιούχο, προωθητικές ενέργειες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραγωγή διαφημιστικού υλικού (έντυπη, ηλεκτρονική) από PB2, σχέδιο για όλους τους δικαιούχους, το οποίο θα συνταχθεί από τον κύριο δικαιούχο και θα διανεμηθεί σε PB

WP3 "Τεχνική ικανότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας" Η LB σε συνεργασία με την PB2 & PB4 θα αναπτύξει τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την προώθηση της αθλητικής κληρονομιάς. Η LB3 με συμμετοχή στην ψηφιοποίηση εγγράφων και υλικού (Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής και αθλητικής κληρονομιάς της περιοχής για το info-kiosk και δημιουργία εφαρμογής smartphone). Η LB θα δημιουργήσει ένα βιβλίο / άλμπουμ για την ιστορία μπάσκετ YMCA.

Το WP4 "Εκσυγχρονισμός και Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων" περιλαμβάνει την αποκατάσταση του Μουσείου Μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων για το PB2 (οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις θα ανακαινιστούν καλύπτοντας τα γήπεδα τένις με χαλύβδινη δομή με ύφασμα οροφής / βινύλιο, για να επισκεφθείτε καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, την τοποθέτηση ενός κινητού θερμού πεζόδρομου (μια ελαφριά κινητή δομή) ανάμεσα τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το κτίριο με τα αποδυτήρια.

Αύξηση αθλητικών εγκαταστάσεων για το PB3, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της κύριας εισόδου, κατασκευή βιτρινών για εγκατάσταση και προβολή εκθεμάτων φωτισμού, σήμανσης, εξωτερικής βαφής, συντήρηση πλαισίων, βελτίωση χώρου υποδοχής επισκεπτών, σταθμού γυμναστικής, αντικατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα βαθμολογίας. WP5 "Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αθλητική ολοκλήρωση" Το LB θα συμπεριλαμβάνεται στο Εργαλείο πλατφόρμας εκμάθησης e-learning (πολυγλωσσική ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΧΑΝΘ, ως κύριος δικαιούχος θα έχει ως παραδοτέο την κατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την εφαρμογή της) μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής μάθησης και των εφαρμογών.

Όλοι οι εταίροι (συμπεριλαμβανομένης της LB) θα συμμετέχουν στην λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της συμβολής στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Το WP6 "Κατευθυντήριες Πρωτοβουλίες για την Ευαισθητοποίηση των Νέων" περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια για τη Νεολαία (LB, PB2, PB3, PB4), ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για σχολεία και ανταλλαγή φοιτητικών επισκέψεων (LB & PB3) για όλους τους δικαιούχους, οι οποίοι θα συνταχθούν από τον κύριο δικαιούχο και θα διανεμηθούν σε PB. Τέλος, η LB και η PB2 θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη αθλητικών τουρνουά (τουρνουά μπάσκετ μεταξύ Ακαδημιών Μπάσκετ Θεσσαλονίκης και Blagoevgrad).

Επιπλέον, το PB4 θα διοργανώσει μια εκδήλωση δικτύωσης (Σεμινάρια και ειδικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και το Blagoevgrad), ενώ το PB2 θα διοργανώσει τουρνουά ψυχαγωγίας για τη διεξαγωγή βιομετρικών μετρήσεων των συμμετεχόντων στο Blagoevgrad.

Επικοινωνία

Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621 , Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

(+30) 2316 001 000

(+30) 2310 264 502

  info@promo-ymcha.eu

 www.promo-ymcha.eu

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.