Σκοπός

Ο αθλητικός τουρισμός  είναι μια ειδική μορφή ποιοτικού τουρισμού που δίνει τη δυνατότητα της επένδυσης σε μια τεράστια υποψήφια αγορά,  ενώ ταυτόχρονα καταφέρνει να ανεβάσει την αξία στο τουριστικό προϊόν μέσω της ανάπτυξης, της διαφορετικότητας και της αναβάθμισης. Στην διασυνοριακή περιοχή, ο αθλητικός τουρισμός είναι κυρίως συνδεδεμένος με πολιτισμικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες για τα οποία το πρόγραμμα αυτό συνιστά μια σημαντική προσπάθεια για την διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή παρέμβασης , προκειμένου να επεκταθεί η τουριστική περίοδος καθ’όλη τη διάρκεια του έτους δυναμώνοντας την πολιτισμική συνείδηση και προωθώντας   την συνεργασία μεταξύ των φορέων  Ελλάδας- Βουλγαρίας. Επιπροσθέτως, μέσω του έργου PROMO YMC(H)A κατασκευάστηκε στην Θεσσαλονίκη το πρώτο Μουσείο Μπάσκετ παρέχοντας τεχνολογίες ΤΠΕ και αθλητικές εγκαταστάσεις και στο Blagoevgrad ένα Βιομετρικό Κέντρο. Η ανάγκη βελτίωσης των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκε από το έργο PROMO YMC(H)A, οδηγούν στην ανάπτυξη ενός καινούριου έργου.

Το έργο θα συνεισφέρει σε μια βελτιωμένη προσέγγιση μεγιστοποίησης της υπάρχουσας χωρητικότητας. Οι νέες εγκαταστάσεις , η εμπειρία, οι καλές πρακτικές και η ισχυρή πολιτική δέσμευσης ανάμεσα στις συμμετάσχουσες κοινότητες, ώστε να είναι ενεργά εμπλεκόμενες στον αθλητικό κόσμο, - ως μια από τις κύριες προτεραιότητες για τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αρχές από την διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουγαρίας-  είναι η προώθηση και η διατήρηση της αθλητικής κληρονομιάς. Περισσότερα εργαλεία για καινοτόμα αθλητική εκπαίδευση θα εδραιωθεί με την δημιουργία μοντέρνων εγκαταστάσεων, τα οποία θα παρουσιάζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των  αθλημάτων αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των γειτονικών χωρών.

Ευκαιρίες θα δημιουργηθούν για τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ της έρευνας, των αθλημάτων, των κέντρων νεότητας και των συνδέσμων, των τοπικών οργανισμών, πολιτικών αρχόντων,  των ΜΚΟ  και των κατοίκων της περιοχής προκειμένου να προωθηθούν και να προστατευτούν τα αθλήματα. Μέχρι στιγμής το Μουσείο, το έχουν επισκεφτεί 174 σχολειά (6,500 μαθητές) και 3,500 επισκέπτες (πολιτικοί, αθλητές, ομάδες κτλ) και έχει δοθεί αξία στην πόλη και στον τουρισμό μέσω του έργου PROMO YMC(H)A, τα προαναφερθέντα νούμερα αναμένονται να αυξηθούν εξολοκλήρου.

Επιπροσθέτως , είναι θεμελιώδες , να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές όχι μόνο για να συσχετίσουν και να εκπαιδεύσουν τους νέους ανθρώπους, πολίτες όλων των ηλικιών, αθλητές ή όχι, αθλητικούς οργανισμούς και συλλόγους και άλλους τοπικούς άρχοντες, αλλά και να προστατέψουν και να προωθήσουν την πολιτισμική κληρονομιά  ως πρόκληση σε περιοχές σε  όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε επισκέπτης, μέσω μιας διαδραστικής ξενάγησης , έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί τόσο για την ιστορία και πολλές σημαντικές στιγμές του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Προνομιούχοι του προγράμματος θα είναι αποκλειστικά πολίτες, άτομα με ειδικές ανάγκες, αθητικά κέντα, αθλητικοί σύλλογοι, κέντρα νεότητας, πολιτικοί άρχοντες, ΜΚΟ, τοπικές και εθνικές αρχές ιδρύοντας νομικά πλαίσια και συμμαχικές στρατηγικές στον Βιώσιμο Αθλητισμό και στην πολιτισμική κληρονομιά.

Επικοινωνία

Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621 , Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

(+30) 2316 001 000

(+30) 2310 264 502

  info@promo-ymcha.eu

 www.promo-ymcha.eu

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.