Συνέντευξη Τύπου

 

9022.jpg

Στη Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24/04/2019 στη 13:00 στο Μουσείο Μπάσκετ της Χριστιανικής Αδελφότητας ΝέωνΘεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το έργο “Προώθηση και ανάπτυξη νεανικήςκινητικότητας-πολιτιστικής κληρονομιάς και αθλητικής αξιοποίησης” μεακρωνύμιο PROMO – YMC(H)A, οι δράσεις, οι στόχοι υλοποίησης και ταπροβλεπόμενα αποτελέσματα του.

Το έργο με επικεφαλή εταίρο τηνΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και εταίρους το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Φροντίδας Υγείας και Αθλητισμού του Πανεπιστήμιου «NeofitRilski» από την Βουλγαρία, το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, και το Δήμο Razlogαπό την Βουλγαρία υπάγεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VAΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, έχει συνολικό προϋπολογισμό1.400.816,41€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ΤαμείοΠεριφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από Εθνικούς Πόρους των κρατών πουσυμμετέχουν (15%).

Το σύνολο του Έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τονΣεπτέμβριο του 2019.Στην Συνέντευξη Τύπου απήυθυνε χαιρετισμό ο κος Γκανάκης Δημήτριος,Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ., και ο κος Καραΐσκος Δημήτριος, ΔιευθυντήςΑθλητισμού & Αθλητικού Κέντρου ο οποίος και παρουσίασε την ιστορία τηςΧΑΝΘ και το έργο της. Ο κος Καραΐσκος αναφέρθηκε στη συμβολή τηςΧ.Α.Ν.Θ. στην διάδοση του μπάσκετ στην Ελλάδα και στη συμπλήρωση των100 χρόνων από την εμφάνιση του Μπάσκετ στη χώρα μας. Επισήμανε ότι ηΧ.Α.Ν.Θ. τιμάει αυτό το έτος «ορόσημο» (1919) για το Ελληνικό Basketball μεμια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει καθ’ όλη τηνδιάρκεια του 2019.

8980.jpg 9041.jpg 9035.jpg

Στη συνέχεια για την Ένωση του Αναδόχου της Χ.Α.Ν.Θ. ο κοςΚουλουτμπάνης Αθανάσιος παρουσίασε το έργο στο σύνολο του καιυπογράμμισε ότι μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω τηςπροστασίας και προαγωγής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονααναφέρθηκε στην σημασία της προώθησης, ανάπτυξης και αξιοποίησης τουαθλητισμού, ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουριστικούςσκοπούς, στη δημιουργία εργαλείων για την καινοτόμο αθλητική εκπαίδευση,τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων και στην μετάδοση γνώσεωνπολιτιστικού - αθλητικού χαρακτήρα στους χρήστες μέσω των πολυμέσων, ταοποία αποτελούν και στόχους του έργου.
9028.jpgΠαρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου τα οποία είναι ηδημιουργία Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για την προώθηση του αθλητισμούκαι τις πολιτισμικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη ιστοσελίδας - μέσων κοινωνικήςδικτύωσης – mobile εφαρμογής, βελτιώσεις σε πολιτιστικές και αθλητικέςεγκαταστάσεις, η τροποποίηση ανοιχτών αθλητικών χώρων, διασυνοριακέςμετακινήσεις νέων (εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών), η ανάπτυξηκαινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα σχολεία, η δημιουργίαδιαδραστικών παιχνιδιών σχετικά με το μπάσκετ με τη χρήση αισθητήρων κίνησης, ο σχεδιασμός εργαλείου πλατφόρμας εκμάθησης e-learning και η κίνησης, ο σχεδιασμός εργαλείου πλατφόρμας εκμάθησης e-learning και ηδιοργάνωση αθλητικών τουρνουά.Τα σημαντικότερα Παραδοτέα που έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα ηΧ.Α.Ν.Θ. είναι η δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου, του λογότυπου, τωνλογαριασμών social media και η διοργάνωση του διασυνοριακού ΤουρνουάΜπάσκετ (22-24 Απριλίου).

9025.jpgΕπιπλέον, οι εργασίες για την αναδιαρρύθμιση τουχώρου των ανοικτών γηπέδων της Χ.Α.Ν.Θ. έχουν ξεκινήσει και αναμένεται ναέχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο.Το Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” έχει ολοκληρώσει την συμμετοχή του στηστρατηγική επικοινωνίας και την προμήθεια Info kiosk.

Επιπλέον, ξεκίνησαν οιεργασίες εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, διενεργούνται οιβιομετρικές μετρήσεις συμμετεχόντων σε Τουρνουά, προετοιμάζεται ο ΟδηγόςΒέλτιστων Πρακτικών, οι εργασίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα και οιδοκιμές για την λειτουργία της συνεχίζονται, ενώ οι εκδηλώσεις δικτύου και ηανταλλαγή μαθητών βρίσκονται σε στάδιο προγραμματισμού.

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου έχει συνάψει συμβάσεις εξειδικευμένωνεκπαιδευτών για υπαίθριες δραστηριότητες για τα «Εξειδικευμένα Σεμινάριαγια τη Νεολαία», και οι οποίοι άρχισαν ήδη να εργάζονται.Τέλος, ο Δήμος Razlog έχει υλοποιήσει workshops και δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ, ενώ έχει προχωρήσει και στη διάδοση επικοινωνιακού υλικού.

9010.jpgΈχουν υπογραφεί συμβάσεις και υλοποιούνται η συλλογή πληροφοριών για τονΟδηγό Βέλτιστων Πρακτικών, η διοργάνωση του Αθλητικού Τουρνουά και τουΤουρνουά Εθελοντών, και ο προγραμματισμός των επισκέψεων των μαθητώνστη Θεσσαλονίκη.Στην Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων τουέργου όπως επίσης και του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ– ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. Επιπλέον, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων απότον αθλητικό και πολιτισμικό τομέα της περιοχής καθώς και έντυπος καιηλεκτρονικός τύπος της Θεσσαλονίκης.

Η Συνέντευξη Τύπου καλύφθηκε απότοπικά ΜΜΕ. Συνεντεύξεις στα τοπικά κανάλια έδωσε ο Διευθυντής Αθλητισμού& Αθλητικού Κέντρου κος Καραΐσκος Δημήτριος.

 

Contact Information

N. Germanou 1 - Plateia ΧΑΝΘ Post Code 54621 , Thessaloniki

Greece

(+30) 2316 001 000

(+30) 2310 264 502

  info@promo-ymcha.eu

 www.promo-ymcha.eu

Sign up for the newsletter

Sign up to receive email from the latest updates.